Desfacerea Casatoriei: Cand Fericirea Devine Iluzie - Avocat Stefania Grigorie ne explica cand putem primi despagubiri in urma divortului

Desfacerea Casatoriei: Cand Fericirea Devine Iluzie - Avocat Stefania Grigorie ne explica cand putem primi despagubiri in urma divortului
  calendar_month        
Când vorbim despre divorț trebuie să știm că acesta poate fi realizat pe cale administrativă, notarială sau judiciară. Prin primele două metode, divorțul se poate obține doar prin acordul soților. Pe cale judiciară, însă, divorțul poate fi pronunțat atât prin acordul soților, cât și din culpa unuia dintre ei sau din cauza stării de sănătate a reclamantului. Divorțul din culpă poate fi din vina exclusivă a unuia dintre soți sau din vina comună.

Aici ne vom concentra asupra divorțului contencios, pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți. Aceasta poate fi vina soțului pârât sau a soțului reclamant în cazul unei separări de cel puțin doi ani. Aceste forme de divorț produc efecte noi între soți, necunoscute în vechea reglementare a Codului familiei.

Printre aceste efecte, legiuitorul a dorit să limiteze, pe cât posibil, traumele suferite de soțul nevinovat. La nivel personal, Codul Civil prevede că soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile pe care legea sau convențiile anterioare cu terții le atribuie acestuia.

Pe plan patrimonial, divorțul determină încetarea dispozițiilor regimului matrimonial aplicabil căsătoriei, nașterea obligației de întreținere între foștii soți (dacă este cazul) și efectele pe care divorțul din culpa exclusivă le poate atrage în sarcina soțului culpabil.

Cum pot primi despăgubiri în urma divorțului?

Avocat Ștefania Grigorie explică că legiuitorul a dorit protejarea din punct de vedere patrimonial a soțului nevinovat care trebuie să înfrunte pe lângă suferința emoțională și dezechilibrul material provocat în urma ruperii căsătoriei.

Astfel, soțul nevinovat care suferă un prejudiciu în urma desfacerii căsătoriei pe lângă dreptul la prestația compensatorie, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească.

Despăgubirile acoperă prejudiciul suferit de soțul nevinovat prin desfacerea căsătoriei, iar prestația compensatorie compensează, pe cât posibil, un dezechilibru semnificativ în condițiile de viață ale celui care o solicită. Prestația compensatorie este o obligație periodică pe care fostul soț trebuie să o plătească pentru o perioadă stabilită de instanță, care poate fi limitată sau pe toată viața. Așadar, dacă suferința emoțională este însoțită și de o atingere a imaginii publice sau de un alt prejudiciu, instanțele de judecată pot stabili acordarea de despăgubiri în favoarea părții inocente.

În acest context complex și încărcat de emoții, asistența unui avocat specializat devine esențială. Procesul de divorț, în special atunci când implică despăgubiri și prestații compensatorii, necesită o înțelegere profundă a legii și o abordare strategică a probatoriului pentru a asigura protejarea drepturilor și intereselor părților.Concluzii:

Divorțul, fie că este realizat pe cale administrativă, notarială sau judiciară, implică o serie de proceduri și efecte juridice complexe. În cazul divorțului contencios, pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți, legislația actuală aduce multiple noutăți menite să protejeze soțul nevinovat și să limiteze traumele suferite de acesta. Divorțul determină pierderea anumitor drepturi de către soțul vinovat și atrage obligații patrimoniale, inclusiv plata despăgubirilor și a prestațiilor compensatorii.

Soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, are dreptul la despăgubiri și prestații compensatorii. Aceste măsuri sunt menite să compenseze atât suferința emoțională, cât și dezechilibrul material provocat de divorț. Prestația compensatorie este o obligație periodică stabilită de instanță, având scopul de a echilibra condițiile de viață ale celui afectat.

Un avocat cu experiență în dreptul familiei vă poate oferi ghidare juridică și sprijin emoțional, asigurându-se că toate drepturile și interesele părților sunt protejate. Consultarea și reprezentarea legală adecvată maximizează șansele de a obține o soluție favorabilă, minimizând stresul și incertitudinile asociate cu procedura de divorț în instanță.

Informațiile ne-au fost oferite deavocat Ștefania Grigorie, avocat cu o bogată experiență în dreptul familiei.

Contact: contact@stefaniagrigorie.com / +40 756 796 758


Recomandari